Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 198 – sgk lịch sử 10

Hãy cho biết những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX?

Bài làm:

Những nét nổi bật của phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX:

Cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở các nước Anh, Mĩ, Pháp, Đức, Nga.

Mục tiêu của các cuộc đấu tranh của phong trào là: Đòi cải thiện đời sống cho người lao động, đòi tăng lương và đòi quyền dân chủ và đòi giảm giờ làm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021