Bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào

 • 1 Đánh giá

Cam –pu – chia và Lào là hai quốc gia láng giềng gần của Việt Nam, đã có một truyền thống lịch sử lâu đời , một nền văn hóa đặc sắc. Để hiểu rõ hơn và nắm những kiến thức cơ bản nhất về hai đất nước này. KhoaHoc mời các bạn đến với bài học “ Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vương quốc Cam –pu - chia

 • Diện tích: 181035
 • Dân Số: 12,2 Triệu
 • 90% Người Khơ Me

a. Các giai đoạn phát triển lịch sử

- Sự hình thành:

 • Cư dân đầu tiên là người Khơ Me. Cư trú phía Bắc
 • Thế kỉ VI, Vương quốc CPC thành lập.

- Thời kì phát triển (802-1432) còn gọi thời kỳ Ăngco

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
 • Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai
 • Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.

- TK XV, bắt đầu suy thoái, 1883 Pháp xâm lược.

 • Bảng tóm lược các thời kì Cam –pu –chia.

Giai đoạn

Nội dung giai đoạn

TK VI đến năm 802

Nước Chân Lạp

Từ 802 đến 1432

Thời kì Ăng co, là giai đoạn phát triển thịnh đạt

Từ 1432 đến 1863

Thời kì Prôm Pênh, suy thoái, sau đó trở thành thuộc địa của Pháp.


b. Thành tựu văn hóa tiêu biểu

 • Chữ viết: Sáng tạo chữ viết riêng của mình (Chữ Khơ Me cổ), trên cơ sở chữ Phạn
 • Văn học viết và văn học dân gian với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật
 • Kiến trúc và điêu khắc: Ăng Co Vát và Ăng Co Thom đặc sắc, độc đáo

2. Vương quốc Lào

 • Diện tích: 236699 km2
 • Dân số: 5.4 triệu người (2000)
 • 80% theo Phật giáo

Sự hình thành:

 • Cư dân cổ là người Lào Thơng.
 • Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi)
 • Cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII, thời kì thịnh vượng. Biểu hiện:
  • Chia đất nước thành các mường, xây dựng quân đội mạnh
  • Có nhiều sản vật, buôn bán trao đổi với châu Âu. Là trung tâm Phật giáo.
  • Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam – pu – chia và Đại Việt, chống quân xâm lược Miến Điện.
 • Cuối thế kỉ XVIII, Lan Xang suy yếu, trở thành một tỉnh của Xiêm, sau trở thành thuộc địa của Pháp 1893.
 • Về văn hóa:
 • Người Lào có hệ thống chữ viết riêng được xây dựng một cách sáng tạo trên cơ sở vận dụng nét chữ cong của Campuchia và Myanma
 • Kiến trúc: Kiến Trúc Phật Giáo được người Lào tiếp thu và sáng tạo nó ra theo đường lối riêng biệt độc đáo .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lạng Xạng?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam –pu – chia?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam – pu- chia và văn hóa Lào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam – pu – chia và vương quốc Lào (P2)


 • 26 lượt xem