Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam – pu- chia và văn hóa Lào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam – pu- chia và văn hóa Lào?

Bài làm:

Những nét văn hóa tiêu biểu của Cam – pu – chia:

  • Sáng tạo chữ viết của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ.
  • Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.
  • Kiến trúc, nổi tiếng nhất là kiến trúc quần thê Ăng – co.

Những nét văn hóa tiêu biểu của Lào:

  • Chữ viết: Từ học chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình trên cơ sở chữ viết của Cam – pu – chia và Mi – an – ma.
  • Văn học dân gian: Văn học viết
  • Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú và hồn nhiên
  • Tôn giáo: đạo Hin – đu và đạo Phật.

=> Nền văn hoá truyền thống của hai vương quốc Cam-pu-chia vào Lào đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ trên các lĩnh vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc. Từ những cái sẵn có, mỗi nước đã tạo ra cjo mình những điều mới mẻ cho mình, xây dựn một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021