Hãy cho biết những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Hãy cho biết những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Bài làm:

- Có 4 thành tựu văn hóa lớn của các nước cổ đại phương Đông. Đó chính là:

  • Sự ra đời của Lịch Pháp và thiên văn học đáp ứng nhu cầu thời vụ, mùa màng, thời gian.
  • Ra đời chữ viết đáp ứng nhu cầu ghi lại và lưu giữ.
  • Toán học đáp ứng nhu cầu tính toán trong buôn bán.
  • Ra đời nhiều kiến trúc đẹp mắt.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021