Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 140 – sgk lịch sử 10

Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Bài làm:

Những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta:

“ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Dù em con bế con bồng
Thi đua yêu nước vẫn không lơ là

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Ai qua Nông Cống tỉnh Thanh

Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng.

Ai về Hậu Lộc, Phú Điền,

Nơi đây Bà Triệu trận tiền xung phong

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

Đất trời Nam Bộ mênh mông
Người không khuất phục, cây không úa sầu.

Đường vô xứ Huế quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021