Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 115- sgk lịch sử 10

Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII?

Bài làm:

Ở các thế kỉ XVI – XVIII, kinh tế hàng hóa nước ta rất phát triển.

Nguyên nhân của sự phát triển đó chính là:

  • Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh Nguyễn
  • Do các nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều.
  • Do cuộc phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông – Tây thuận lợi.
  • Do vị trí địa lí của nước ta thuận lợi cho việc giao thông đi lại ở các vùng miền và thu hút được thương nhân các nước.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021