Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 161 – sgk lịch sử 10

Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

Bài làm:

Những thay đổi về kinh tế và xã hội nước Anh sau cách mạng công nghiệp là:

  • Cách mạng công nghiệp làm cho nền kinh tế Anh bước vào thời kì công nghiệp hóa, năng suất lao động ngày càng tăng.
  • Góp phần làm củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh, làm cho chủ nghĩa tư bản Anh phát triển nhanh chóng và có điều kiện vươn lên cạnh tranh với các nước tư bản khác.
  • Đến thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”. Luân Đôn trở thành trung tâm thương mại và là thủ đô đầu tiên của châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021