Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 187 – sgk lịch sử 10

Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào?

Bài làm:

Sự ra đời của giai cấp vô sản công nghiệp:

  • Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển, xã hội ngày càng phân chia thành hai lực lượng lớn, đối lập nhau về mặt quyền lợi: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
  • Đội ngũ vô sản bắt nguồn từ những nông dân mất đất, phải rời bỏ quê hương ra thành thị tìm được sinh sống trong các công xưởng, nhà máy. Nhiều thợ thủ công ở thành thị bị phá sản cũng trở thành công nhân.
  • Do hệ quả của cách mạng công nghiệp, giai cấp vô sản ra đời từ nửa cuối thể kỉ XVIII, trước tiên là ở Anh, đến giữa thế kỉ XIX dần dần hình thành và lớn mạnh trên phạm vi thế giới.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021