Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 115 - sgk lịch sử 10

Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào?

Bài làm:

Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện:

  • Vào các thể kỉ XVI – XVIII nhiều đô thị mới hình thành và phát triển hưng thịnh.
  • Thăng Long – Kẻ Chợ với 36 phố phường trở thành đô thị lớn của cả nước.
  • Những đô thị mới như: Phố Hiến (Hưng Yên), Hội An (Quảng Nam) hay Thành Hà (Phú Xuân – Huế) trở thành những nơi buôn bán sầm uất.

Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa là:

  • Tạo điều kiện cho việc giao lưu buôn bán trong và ngoài nước phát triển.
  • Thể hiện mặt phát triển của xã hội, của đất nước.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021