Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 136 – sgk lịch sử 10

Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước?

Bài làm:

Tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước:

  • Ngô Quyền: Lãnh đạo nhân dân trừng trị tên phản bộ Kiều Công Tiễn, đap tan âm mưu xâm lược của quân Nam Hán với chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mở ra kỉ nguyên độc lập, tự chủ cho dân tộc.
  • Đinh Bộ Lĩnh: Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế đặt tên nước là Đại Cồ Việt
  • Lê Hoàn: Đập tan cuộc xâm lược của nhà Tống lần 1
  • Lý Thường Kiệt: Lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2
  • Trần Hưng Đạo: Tổng chỉ huy quân đôi, lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần 2 và 3.
  • Lê Lợi: Lãnh đạo nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, lật đổ ách thống trị của nhà Minh. Thành lập nhà Lê sơ
  • Nguyễn Huệ: Lãnh đao khởi nghĩa nông dân Tây Sơn , cùng nhân dân đánh tan 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn quân Thanh.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021