Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc?

Bài làm:

Tính cộng đồng của thị tộc:

  • Thứ nhất, trong gia thị tộc, con cháu có thói quen tôn kính ông bà, cha mẹ và ngược lại ông bà , cha mẹ phải có trách nhiệm chăm lo và bảo vệ con cái.
  • Thứ hai, yêu cầu của công việc và trình độ lao động thời nguyên thủy đòi hỏi sự hợp tác lao động của nhiều người, của cả thị tộc. Có nghĩa là trong quá trình lao động cần phải có sự phân công lao động hợp lí, mỗi người làm một việc, cùng chung lưng đấu cật, phối hợp ăn ý với nhau nhằm mang lại một kết quả tốt nhất.
  • Thứ ba, thành quả lao động của con người được hưởng thụ như nhau. Bởi thức ăn hiện tại chưa tìm kiếm được nhiều. Do đó, mọi người đều được chia đều đặn, mọi người đều cùng phải cố gắng để sinh tồn.

=>Tính cộng đồng trong thị tộc chính là việc chung, làm chung, ăn chung.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021