Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 199 – sgk lịch sử 10

Vì sao Quốc tế thứ hai bị tan rã?

Bài làm:

Do thiếu nhất trí về đường lối, chia rẽ về tổ chức, các đảng trong Quốc tế 2 xa dần đường lối đấu tranh Cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản, đẩy nhân dân lao động vào cuộc chiến tranh vì lợi ích của bọn đế quốc. Quốc tế thứ 2 tan rã khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021