Hãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII – XVIII?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 115 – sgk lịch sử 10

Hãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII – XVIII?

Bài làm:

Từ thế kỉ XVI – XVIII, do sự phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp, các đô thị có điều kiện hình thành và phát triển:Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An, Thành Hà.

Đô thị hình thành và phát triển tạo điều kiện cho sự phát triển nội thương và ngoại thương. Từ đó thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển.

Do hạn chế của chế độ phong kiến nên các đô thị đến thế kỉ XIX thì suy tàn dần.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021