Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 136 – sgk lịch sử 10

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết?

Bài làm:

Các thành tựu văn học, nghệ thuật của nước ta qua các thời kì:

 • Văn học:
  • Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV: Ban đầu văn học mang nặng tư tưởng Phật giáo. Hàng loạt bài thơ, hịch, phú nổi tiếng: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng giang phú, Bình Ngô đại cáo,...
  • Đến thế kỉ XVI văn học chữ Nôm xuất hiện và ngày càng phát triển với nhiều tên tuối nổi tiếng: Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du,....
  • Văn học dân gian phát triển và đạt nhiều thành tựu
 • Nghệ thuật:
  • Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc: Chùa Một Cột, Tháp Phổ Minh, chùa Phật Tích, chùa Dâu, chùa Tây Phương, Các vị La hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, Tháp Chăm....
  • Nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo
  • Nghệ thuật dân gian: các cảnh sinh hoạt thường ngày trên vì kèo các đình, chùa, các làn điệu nghệ thuật dân gian như quan họ, hò, vè, si , lươn,....
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021