Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI – XV?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 105 – sgk lịch sử 10

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI – XV?

Bài làm:

 • Thành tựu văn học:
  • Văn học dân tộc ngày càng phát triển. Hàng loạt bài thơ, bài hịch, bài phú nổi tiếng như “ thơ thần”, hịch tướng sĩ…
  • Hàng loạt tập thơ chữ Hán ra đời.
  • Văn thơ chữ Nôm xuất hiện: Quốc âm thi tập, Hồng Đức thi tập…
 • Thành tựu nghệ thuật:
  • Nhiều công trình nghệ thuật Phật giáo được xây dựng ở khắp mọi nơi như chùa Một Cột, chùa Dâu, chùa Phật Tích, tháp Phổ Minh, chuông Quy Điền…
  • Cuối thế kỉ XIV, thành nhà Hồ được xây dựng và trở thành một biểu tượng nghệ thuật xây dựng ở nước ta, tháp Chăm được xây dựng thêm, mang phong cách nghệ thuật đặc sắc.
  • Nhiều tác phẩm điêu khắc mang những hoa tiết hoa văn độc đáo.
  • Nghệ thuật sân khấu như chèo, tuồng ra đời từ đây và ngày càng phát triển.
  • Âm nhạ phát triển có nhiều nhạc cụ như tiếng cơm sáo, tiêu, đàn cầm, đàn tranh, chiêng cồng…
  • Múa được tổ chức vào các ngày lễ, ngày mùa.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021