Tại sao yêu nước gắn liền với thương dân?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 139 – sgk lịch sử 10

Tại sao yêu nước gắn liền với thương dân?

Bài làm:

Yêu nước gắn liền với thương dân vì dân là nguồn gốc của sức mạnh, là cuội nguồn của thành công.

Người xưa có câu “ thuyền chở là dân và thuyền lật cũng là dân”. Chính tinh thần đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau tạo ra sức mạnh để đánh tan quân xâm lược, để bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Do đó, có dân mới có nước mà muốn có nước thì hãy thương dân để dân tạo nên sức mạnh bảo vệ nước.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021