Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 128 – sgk lịch sử 10

Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Bài làm:

Người thợ thủ công trong thời kì này có tay nghề cao hơn, làm ra những sản phẩm tinh xảo hơn, đẹp hơn nên đã góp phần thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển hơn so với trước đó.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021