Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 65 – sgk lịch sử 10

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Bài làm:

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là:

  • Đem lại hiểu biết mới về Trái Đất, về những con đường mới, dân tộc mới.
  • Thị trường thế giới được mở rộng.
  • Thúc đẩy nhanh chóng sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.
  • Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021