Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 – sgk lịch sử 10

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

Bài làm:

Xã hội nguyên thủy:

 • Là bước đi đầu tiên chập chững của loài người mà các dân tộc nào cũng phải trải qua.
 • Con người đã biết tạo ra lửa và dùng lửa, biết cải tiến công cụ từ thô sơ đến chính xác.
 • Đời sống con người không ngừng tiến bộ: từ chỗ thiếu ăn triền miên đến chỗ đủ ăn mà còn dư thừa.
 • Con người sống chung, làm chung và hưởng thụ chung.
 • Đây là xã hội còn ở trình độ thấp.

Xã hội cổ đại

 • Xã hội phương Đông
  • Có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên hình thành xã hội có giai cấp và nhà nước sớm. Xã hội có giai cấp và nhà nước đầu tiên được hình thành ở lưu vực dòng sông lớn. Ai Cập, Lưỡng Hà, ...
  • Kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.
  • Trong xã hội, tầng lớp nông dân công xã là đông đảo nhất và giữ vai trò chủ yếu trong sản xuất.
  • Vua nắm mọi quyền hành gọi là vua chuyên chế cổ đại.
 • Xã hội phương Tây
  • Xã hội có giai cấp và nhà nước hình thành muộn.
  • Hai ngành sản xuất hính là thủ công và thương nghiệp,
  • Nô lệ là lực lượng sản xuất chính trong xã hội
  • Thể chế dân chủ cổ đại

Xã hội phong kiến:

 • Xã hội phương Đông
  • Ra đời sớm, từ khoảng mấy thế kỉ cuối trước Công nguyên
  • Hai giai cấp chính : địa chủ và nông dân lĩnh canh
  • Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực
  • Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng trong khoảng thế kỉ XVII – XIX, trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đặt chân đến
 • Ở Tây Âu
  • Ra đời muộn hơn phương Đông
  • Hai giai cấp chính: lãnh chúa và nông nô
  • Trong lòng xã hội phong kiến Tây Âu đã xuất hiện mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
  • Từ thế kỉ XV – XVII, chế độ phong kiến Tây Âu suy bong và chuẩn bị cho sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021