Em cho biết lúc bấy giờ nước ta có những tôn giáo nào? Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam là gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 122 – sgk lịch sử 10

  • Em cho biết lúc bấy giờ nước ta có những tôn giáo nào?
  • Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam là gì?

Bài làm:

Lúc bấy giờ nước ta có:

  • Nho giáo
  • Phật giáo, đạo giáo
  • Thiên chúa giáo

Trong những tôn giáo này, nho giáo đang từng bước suy thoái. Trong khi đó phật giáo và đạo giáo đang từng bước lấy lại vị thế của mình. Thiên chúa giáo phát triển lan khắp cả nước.

Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam:

  • Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta phát huy, tôn trọng. Điển hình như là phong tục thờ cúng tổ tiên, tôn thờ những người đã khuất, những người có công với làng nước, nhất là những ngời có công với đất nước.
  • Bên cạnh đó chùa chiền, nhà thờ đạo, đền thờ, lăng miếu cũng được xây dựng nhiều nơi, đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân ta.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021