Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 127 – sgk lịch sử 10

Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn?

Bài làm:

Nửa đầu thế kỉ XIX, nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách ngoại giao là:

  • Phục tùng nhà Thanh
  • Bắt Lào và chân Lạp thuần phục
  • Đóng cửa với các nước phương Tây

Với chính sách ngoại giao đó, đã mang đến những tích cực và tiêu cực đối với nhà Nguyễn:

  • Tích cực: giữ được quan hệ với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc.
  • Hạn chế: Đóng cửa không đặt quan hệ với các nước phương Tây, không tạo điều kiện giao lưu với các nước tiên tiến đương thời. Vì vậy, không tiếp cận được với nền công nghiệp cơ khí, dẫn đến tình trang lạc hậu và bị cô lập.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021