Ở các nước phương Đông vua có những quyền gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Ở các nước phương Đông vua có những quyền gì?

Bài làm:

Ở các nước phương Đông, vua là người nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021