Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 86 – sgk lịch sử 10

Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc

Bài làm:

Những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc:

 • Năm 40: Hai Bà Trưng khởi nghĩa
 • Năm 100, 137, 144: Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật Nam
 • Năm 157: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Cửu Chân
 • Năm 248: Khởi nghĩa Bà Triệu
 • Năm 542: Khởi nghĩa Lý Bí
 • Năm 687: Khởi nghĩa Đinh Kiến, Lý Tự Kiên
 • Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
 • Năm 776: Khởi nghĩa Phùng Hưng
 • Năm 905: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
 • Năm 938: Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021