Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794?

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 158 – sgk lịch sử 10

Hãy cho biết tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794?

Bài làm:

Tình hình nước Pháp sau cuộc đảo chính ngày 27/7/1794:

  • Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành quả của cách mạng.
  • 11/1799, Cuộc đảo chính lật đổ chế độ đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc tài.
  • Sau nhiều năm chiến tranh, Đế chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu, thất bại (1815). Chế độ quân chủ của Pháp được phục hồi.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021