Em hiểu như thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em hiểu như thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Bài làm:

Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông là nhà nước do vua đứng đầu. Mọi quyền lực đều nằm trong tay của nhà vua. Vua có toàn quyền quyết định đến mọi việc của đất nước.

Giúp việc cho vua chính là tầng lớp quan lại, quý tộc mà ở nhà nước phương Đông thì đứng đầu là quan tể tướng. Bên cạnh đó còn có các tầng lớp bóc lột đó chính là nhân dân tự do và nô lệ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021