Vì sao có sự xuất hiện của phong trào văn hóa Phục Hưng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 64 – sgk lịch sử 10

Vì sao có sự xuất hiện của phong trào văn hóa Phục Hưng?

Bài làm:

Bước vào thời kì hậu trung đại, bộ mặt Tây Âu có nhiều thay đổi:

  • Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến.
  • Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.
  • Giai cấp tư sản mới ra đời tuy có thế lực vè kinh tế song chưa có địa vị xã hội tương ứng.
  • Giáo lí Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

=> Đây là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và phát triển của phong trào Văn hóa Phục hưng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021