Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của con người nguyên thủy?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy cho biết những bước tiến trong lao động và đời sống của con người nguyên thủy?

Bài làm:

Con người nguyên thủy đã có những tiến bộ vượt bậc trong quá trình lao động cũng như trong đời sống hàng ngày:

 • Bước tiến trong lao động:
  • Các công cụ được ghè sắc, mài nhẵn, để sử dụng
  • Biết chế tạo và sử dụng lao và cung tên thuần thục
  • Thay vì săn bắt và hái lượm như trước thì giờ đây còn người đã biết trồng trọt, chăn nuôi.
  • Biết làm lưới để đánh bắt cá, làm đồ gốm để sử dụng đun nấu.
 • Bước tiến trong đời sống:
  • Từ hang động, con người đã biết di chuyển sang cư trú trong những túp lều, " nhà cửa".
  • Biết làm sạch tấm da thú che thân, có khuy cài để làm ấm và trở nên có văn hóa.
  • Tạo nên các loại nhạc cụ , đồ trang sức

=> Cuộc sống đẹp hơn, vui hơn. no đủ hơn, bớt lệt huộc vào thiên nhiên hơn....

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021