Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này?

Bài làm:

Ở các khu vực sông lớn ở Châu Á, Châu Phi hoạt động chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn có chăn nuôi, làm hàng hóa thủ công nghiệp và diễn ra các hoạt động trao đổi hàng hóa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021