Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 149 – sgk lịch sử 10

Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Bài làm:

Những yếu tố giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh là:

  • Cuộc chiến tranh được các tầng lớp nhân dân tiến bộ của Pháp và nhân dân châu Âu ủng hộ
  • Biết dựa vào địa hình hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích.
  • Nhờ sự lãnh đạo và chỉ huy tài tình của Oa – sinh – tơn.
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021