Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 – sgk lịch sử 10

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Bài làm:

Những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn là:

  • Do chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng
  • Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu nhân dân phổ biến.
  • Bọn địa chủ, cường hào tiếp tục hoành hành ở nông thôn, ức hiếp dân lành. Nguyễn Công Trứ đã từng viết: “Cái hại quan lại là một, hai phần còn cái hại cường hào đến tám, chín phần”.
  • Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm, ...không chăm lo đến đời sống nhân dân khiến cho thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021