Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 161 – sgk lịch sử 10

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Bài làm:

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là:

  • Tạo ra nguồn động lực mới, làm giàu sức lao động cơ bắp của con người.
  • Lao động bằng ta dần được thay thế bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh.
  • Làm cho năng suất lao động ngày càng tăng nhanh.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021