Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

Bài làm:

Điều kiện tự nhiên: Chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: Mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng và ẩm.

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho bước đi đầu tiên của con người: Địa bàn sinh tự nhỏ nhưng lại phong phú về nguồn thức ăn, đã tạo ra không gian thuận lợi cho cuộc sống con người thời cổ. Vì vậy, từ rất xa xưa, con người đã có mặt tại khu vực này.

Điều kiện kinh tế: Sự phát triển các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời hàng loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nhưng ở mỗi nước đã hình thành một ngành thủ công truyền thống.

Sự ra đời của các quốc gia cổ ở Đông Nam Á còn gắn liền với tác động về kinh tế của các thương nhân Ấn và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ.

Qúa trình chuyển biến tự vượng thành người đã diễn ra ở Đông Nam Á:

+ Người tối cổ thời kỉ đồ đá cũ.

+Người tinh khôn thời kì đá cũ hậu kì.

Trong khoảng 10 thế kỉ đầu sau Công Nguyên, hàng loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á được hình thành và phát triển.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021