Hãy trình bày những nét chính của chiến tranh nông dân Đức?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 65 – sgk lịch sử 10

Hãy trình bày những nét chính của chiến tranh nông dân Đức?

Bài làm:

Nguyên nhân chiến tranh nông dân Đức:

  • Ở Đức sau cuộc cải cách tôn giáo, nền kinh tế thấp kém, chế độ phong kiến bảo thủ đã cản trở việc vươn lên của giai cấp tư sản. Người nông dân bị bóc lột nặng nề nên đã tiếp thu cải cách tôn giáo, tiếp thu tư tưởng của I.u – thơ.
  • Ảnh hưởng của phong trào Cải cách tôn giáo đến nông dân Đức, nông dân nổi dậy khởi nghĩa.

Diễn biến chiến tranh nông dân Đức:

  • Người lãnh đạo phong trào là Tô – mát Muyn –xơ
  • Trong giai đoạn đầu, phong trào nông dân giành được một số thắng lợi. Họ chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức.
  • Cuối cùng thất bại, bị đàn áp dã man.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021