Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 175 – sgk lịch sử 10

Trình bày tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Bài làm:

Tình hình kinh tế Anh vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

Từ cuối thập niên 70 của tk XIX Anh mất dần địa vị đứng đầu về công nghiệp. Tuy vậy, Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất cảng tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.

  • Công nghiệp: Nhiều tổ chức độc quyền ra đời, chi phối đời sống kinh tế nước Anh.
  • Nông nghiệp: Phát triển mất cân đối, Anh phải nhập khẩu lương thực.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021