Công nhân làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 184 – sgk lịch sử 10

Công nhân làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào?

Bài làm:

Đời sống của giai cấp công nhân:

  • Không có đủ tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao động của mình.
  • Công nhân phải làm việc hết sức vất vả nhưng lương chết đói

Ví dụ ở Anh: Mỗi ngày công nhân trong các xưởng dệt, phải lao động 14 – 15 giờ, thậm chí có nơi 16 – 18 giờ. Điều kiện làm việc tồi tệ bởi môi trường luôn ẩm thấp, nóng bức, bụi bông phủ đầy những căn phòng chật hẹp.

  • Việc sử dụng máy móc làm cho nhiều công nhân luôn bị đe dọa sa thải.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021