Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc?

Bài làm:

Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra triều Mạc. Sau khi thành lập, nhà Mạc đã:

  • Xây dựng chính quyền theo mô hình của nhà Lê.
  • Tổ chức thi cử tuyển chọn quan lại
  • Giải quyết vấn đề ruộng đất
  • Xây dựng quân đội…
  • Tuy nhiên, nhà Mạc đã không đủ vững mạnh để ổn định tình hình đất nước. Khi quân Minh tiến xuống nước ta, nhà Mạc đã lúng túng, dâng sổ sách cho quân Minh. Qua việc này, nhà Mạc đã mất đi sự tin tưởng của nhân dân.

=> Như vậy, tuy lúc đầu có góp phần ổn định tình hình đất nước, nhưng sau đó nhà Mạc cũng nhanh chóng lâm vào tình trạng suy thoái. Từ đây, cục diện chiến tranh, chia cắt đất nước diễn ra suốt mấy thế kỉ.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021