Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam –pu – chia?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam –pu – chia?

Bài làm:

Đầu thế kỉ VI: Thời kì hình thành Vương quốc Cam –pu –chia.

Thế kỉ IX đến thế kỉ XV: Thời kì phát triển của vương quốc Cam –pu – chia còn gọi là thời kì Ăng – co.

Thế kỉ XV: Cam – pu – chia bước vào thời kì suy thoái.

Thế kỉ XIX: Cam –pu- chia bị thực dân Pháp xâm lược.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021