Thế nào là lãnh địa phong kiến ? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

Bài làm:

- Lãnh địa phong kiến bao gồm một khu đất rộng, có cả đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng rú, bãi hoang. Trong lãnh địa có lâu đài quý tộc, nhà thờ, nhà cửa của nông nô.

Mỗi lãnh địa thuộc quyền cai quản của một lãnh chúa, có thể có nhiều lãnh địa. Lãnh đạ có quyền thừa kế: Sau khi lãnh chúa chết thì con trai cả có quyền được thừa hưởng lãnh địa và có nghĩa vụ đối với người đã phân phong lãnh địa đó.

- Đời sống kinh tế, chính trị trong lãnh địa:

  • Kinh tế trong lãnh địa là kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, mọi thứ trong lãnh địa từ lương thực, thực phẩm cho đến quần áo, giày dép…đều do nông nô sản xuất. Người ta chỉ mua muối và sắt, hai thứ mà họ chưa làm được, ngoài ra không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài.
  • Trên cơ sở kinh tế tự nhiên, đóng kín nên mỗi lãnh địa cũng là một đơn vị chính trị độc lập. Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, tòa án, pháp luật riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong, đo lường riêng.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021