Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại?

Bài làm:

Ở các nước Phương Đông, vua được coi là con của thần hay thượng đế, được các thần linh cử xuống trần gian để trị vì thiên hạ, do vậy quyền lực của vua là quyền lực vô hạn.

Dưới vua và giúp việc cho vua là một hệ thống các quan lại hết sức đông đảo từ TW đến địa phương. Nhờ quân đội và bộ máy quan lại giúp việc, nhà vua đã thực hiện việc bóc lột nhân dân trong nước bằng tô thuế và lao dịch, đàn áp dã man mọi sự phản kháng của dân và đem quan đi xâm lược nước ngoài.

=>Những đặc điểm trên chính là nguyên nhân khiến chế độ nhà nước phương Đông được gọi là chế độ chuyên chế cổ đại.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021