Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Bài làm:

Đầu thế kỉ XIII: Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ.

Thế kỉ XIV: Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lạng Xạng.

Thế kỉ XV – XVII: Vương quốc Lạng Xạng bước vào giai đoạn thịnh vượng.

Thế kỉ XVIII: Lạng Xạng suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm chiếm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021