Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lạng Xạng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lạng Xạng?

Bài làm:

Đối nội:

  • Chia đất nước thành các mường
  • Xây dựng Lào thành một trung tâm Phật giáo
  • Xây dựng quân đội tương đối mạnh

Đối ngoại:

  • Trao đổi, buôn bán với các nước châu Âu và các nước láng giềng được mở rộng.
  • Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam – pu – chia và Đại Việt, chống quân xâm lược Mi – an – ma.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021