Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu là gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 63 – sgk lịch sử 10

Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu là gì?

Bài làm:

Từ thế kỉ XVI, sự giải thể của quan hệ sản xuất phong kiến, cùng với những tiến bộ khoa học – kĩ thuật đã tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành.

 • Biểu hiện là công trường thủ công thay thế cho xưởng thủ công phường hội. Công trường thủ công có ba đặc điểm khác biệt:
  • Quy mô sản xuất lớn hơn xưởng thủ công
  • Chuyên môn hóa lao động
  • Không có quan hệ thợ cả - thợ bạn – thợ lọc nghề mà thay vào đó là quan hệ giữa chủ và thợ.
 • Trong nông nghiệp, đã xuất hiện những trang trại lớn. Nông dân không có ruộng đất, làm công ăn lương cho người chủ trang trại.
 • Trong thương mại, các thương hội trung đại đã được thay thế bằng các Công ti thương mại có vai trò kinh tế to lớn trên một địa bàn rộng.
 • Các giai cấp mới được hình thành. Những chủ xưởng, chủ ngân hàng, chủ đồn điền hợp thành giai cấp tư sản xã hội Tây Âu: xuất hiện tầng lớp phú thương hết sức giàu có. Đó là những nhà tư bản thương mại, những người làm thuê, bị bóc lột trở thành giai cấp công nhân.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021