Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 120 – sgk lịch sử 10

Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh?

Bài làm:

Đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh.

Về đặc điểm cuộc kháng chiến chống quân Thanh:

  • Cuộc kháng chiến diễn ra nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng.
  • Cuộc kháng chiến này cũng chấm dứt thời kì xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc.
  • Cuộc kháng chiến chống quân Thanh là cuộc kháng chiến giảo phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc.

Nguyên nhân thắng lợi cuộc khởi nghĩa quân Thanh:

  • Nhờ nghệ thuật lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung
  • Nhờ tinh thần chiến đấu hăng say, kiên cường của quân sĩ
  • Nhờ truyền thống yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021