Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 145 – lịch sử 10

Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng?

Bài làm:

Đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng:

  • Kinh tế: Đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.
  • Xã hội: Tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng
  • Chính trị: Chế độ phong kiến kìm hãm sự lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa

=> Cách mạng bùng nổ

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021