Nêu mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 162 – sgk lịch sử 10

Nêu mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức?

Bài làm:

Mốc thời gian và thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức:

Nước

Thời gian

Thành tựu chủ yếu

Anh

Những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 thế kỉ XIX.

Những phát minh trong ngành công nghiệp dệt

Pháp

Những năm 30 thế kỉ XIX đến những năm 1850 - 1870

Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.

Đức

Những năm 40 thế kỉ XIX

Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hóa chất.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021