Ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 65 – sgk lịch sử 10

Ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức?

Bài làm:

Ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức:

  • Nó biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh chống lại giáo hội và phong kiến.
  • Nó cũng báo hiệu sự khủng hoảng suy vong của chế độ phong kiến.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021