Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

Bài làm:

Thời Minh, các vua đã có những chính sách thi hành để khắc phục và phát triển đất nước. Từ đó, các mầm mống của quan hệ sản xuất chủ nghĩa tư bản xuất hiện ở Trung Quốc. Nó được thể hiện trong các ngành của nền kinh tế. Cụ thể đó là:

  • Về nông nghiệp: Có bước tiến trong kĩ thuật canh tác, sản lượng lương thực từng bước tăng lên.
  • Về thủ công nghiệp: Xuất hiện của các công trường thủ công, sản xuất trờn quy mô lớn, có lao động làm thuê; quan hệ giữa chủ xưởng với người làm thuê là “chủ xuất vốn”, “thợ xuất sức”.
  • Thương nghiệp: Phát triển, đặc biệt là ngoại thương. Thành thị xuất hiện nhiều và mở rộng, tập trung đụng dân cư, sầm uất như Nam Kinh, Bắc Kinh.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021