Bài 2: Xã hội nguyên thủy

 • 1 Đánh giá

Từ khi người tinh khôn xuất hiện, thị tộc hình thành cũng là bước đầu tiên của tổ chức xã hội loài người. Sau đây, KhoaHoc mời các bạn cùng đến với bài học “xã hội nguyên thủy”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Thị tộc và bộ lạc.

 • Thị tộc:
  • Là tổ chức xã hội đầu tiên của loài người.
  • Gồm 2 – 3 thế hệ có chung dòng máu chung sống…
  • Quan hệ: của chung, làm chung và ăn chung.
 • Bộ lạc:
  • Tập hợp một số thị tộc sống gần nhau.
  • Có chung nguồn gốc tổ tiên xa xôi.
  • Quan hệ: gắn bó, giúp đỡ với nhau.

2. Buổi đầu của thời đại kim

 • Quá trình tìm và sử dụng kim loại
  • 5500 trước đây (đồng đỏ) => 4000 trước đây (đồng thau) => 3000 trước đây ( sắt)
  • Cư dân Tây Á và Ai Cập biết sử dụng đồng sớm nhất, đồng đỏ - khoảng 5500 trước đây.
  • Khoảng 4000 năm trước đây nhiều cư dân trên trái đất biết sử dụng đồng thau.
  • Khoảng 3000 năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam Âu biết dùng đồ sắt.

=>Năng suất lao động tăng, khai thác thêm đất đai trồng trọt. Xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới, tạo ra sản phẩm thừa thường xuyên.

3. Sự xuất hiện của tư hữu và xã hội có giai cấp.

  • Một số người lợi dụng chức phận chiếm của cải thừa => chế độ tư hữu xuất hiện.
  • Gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ
  • Khả năng lao động của mỗi gia đình khác nhau đã xuất hiện kẻ giàu – người nghèo.

=> Xã hội nguyên thủy bị phá vỡ. Con người bước sang một thời đại mới có giai cấp đầu tiên thời cổ đại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Tổ chức xã hội của người Tinh Khôn là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Thế nào là thị tộc, bộ lạc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy (P2)


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021