Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ?

 • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 169 – sgk lịch sử 10

Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ?

Bài làm:

Diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ:

 • Diễn biến:
  • Ngày 12/4/1861, nội chiến bùng nổ.
  • Giữa năm 1862, Tổng thống Lin-côn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư tạo điều kiện cho kinh tế trang trại phát triển.
  • Ngày 1/1/1863, Lin-côn ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ, nhiều nô lệ gia nhập vào quân đội miền Bắc, sức mạnh của quân đội Liên bang được tăng cường.
  • Ngày 9/4/1865, nội chiến kết thúc.
 • Kết quả: Thắng lợi thuộc về quân Liên Bang. Chế độ nô lệ ở miền Nam bị xóa bỏ, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021