Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hóa Phục Hưng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 65 – sgk lịch sử 10

Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hóa Phục Hưng?

Bài làm:

Tính chất của phong trào Văn hóa Phục Hưng:

  • Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội
  • Đề cao giá trị con người
  • Đòi tự do cá nhân
  • Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan mới.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021